15 година од оснивања Завода за метрологију

Вријеме читања 3 минута

Завод за метрологију данас обиљежава 15 година постојања. У периоду од оснивања, у септембру 2006. до данас, Завод за метрологију тежи обезбјеђењу високог нивоа квалитета услуга из области законске, индустријске и научне метрологије као и области контроле предмета од драгоцјених метала.

Фото: Метрологија

У Заводу за метрологију упостављено је девет калибрационих лабораторија у области метрологије масе, дужине, температуре, притиска, малих и великих запремина, електричних величина, јонизујућег зрачења, времена и фреквенције.

Акредитационо тијело Црне Горе и Хрватска Акредитацијска Агенција акредитовале су Завод за метрологију у складу са захтјевима стандарда MEST EN ISO/IEC 17025:2018 – Општи захтјеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Примјена наведеног стандарда омогућава корисницима услуга Завода потврду међународно признатих резултата мјерења и калибрација.

Осим тога, Завод је до сада објавио 25 најбољих мјерних могућности у бази података Међународног бироа за тегове и мјере (BIPM), што је најбоља потврда квалитета рада лабораторија за температуру, запремину, дужину и притисак.

Сходно наведеном, у првој половини 2021., у Заводу за метрологију издато је 337 увјерења о калибрацији, док их је током 2020. издато 790. То је и највећи број издатих увјерења о калибрацији у посљедњих пет година и показатељ да Завод успјешно остварује своју дјелатност и током КОВИД-19 пандемије.

Завод за метрологију је током 2021. добио и сертификат о усаглашености система менаџмента квалитетом са захтјевима стандарда MEST EN ISO 9001:2016, што такође унапређује квалитет пословања, у области законске метрологије и области контроле предмета од драгоцјених метала.

Фото: Метрологија

У области законске метрологије, Завод за метрологију надлежан је за овјеравање мјерила, које спроводи искључиво на основу захтјева странака. У првој половини 2021. у Заводу за метрологију, овјерено је 15.362 мјерила. У Заводу за метрологију обавља се, између осталог и овјеравање вага, тегова, бројила електричне енергије, водомјера, таксиметара, манометара, часовника за тарифирање у телефонском промету, мјерила дужине опште намјене, мјерила брзине, етилометара, фонометара, мјерила концентрације радона у ваздуху…
Заводу за метрологију у првој половини ове године поднијета су и 72 захтјева за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала. За шест мјесеци 2021. жигосано је 18 килограма злата, 55 килограма сребра, као и један предмет од платине.
Подсјећамо да Завод за метрологију представља Црну Гору у међународним и регионалним организацијама. Црна Гора и Завод за метрологију, као национални метролошки институт, 2018. ступили су у пуноправно чланство у Међународном бироу за тегове и мјере (BIPM) са сједиштем у Паризу чиме је омогућено учествовање у доношењу одлука на највишем свјетском нивоу у области метрологије.
Завод за метрологију пуноправни је члан Европског удружења националних метролошких института (EURAMET), Европске кооперације у законској метрологији (WELMEC e.V.), а дописни је члан Међународне организације за законску метрологију (OIML).
Током 15 година постојања, кроз програме претприступне помоћи и подршку Делегације Европске уније у Црној Гори, Заводу за метрологију обезбијеђена су средства, у износу од близу два милиона еура, опредијељена за набавку опреме и одређену експертску подршку.
Напомињемо и да се Завод за метрологију од оснивања 2006. суочава са недостатком одговарајућег сопственог простора, који има посебан утицај на развој националних калибрационих лабораторија, а рјешавање тог питања ће у будућем периоду бити један од приоритетних циљева.

Извор: Завод за метрологију

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest