Адвокати одбране: Завршни ударац лажном државном удару

Апелационом суду Црне Горе адвокати одбране за тзв. Државни удар Мироје Јовановић и Душан Радосављевић данас су доставили поднесак којим прилажу и предлажу нове писмене доказе у чијем посједу нису били током првостепеног поступка као ни у моменту састављања жалби.

Посланици Демократског фронта заједно са својим брањеницима су то саопштили данас на ванредној прес конференцији.

„Овим путем одбрана прилаже и предлаже нове доказе у чијем посједу није била током првостепеног поступка као ни у моменту састављања жалби, а ради се о службеном документу органа Републике Србије који је првостепеном суду предат 13.3.2019. године“, наводи се у поднеску бранилаца.

Наиме, наводи се даље „невино окривљени Андрија Мандић и Милан Кнежевић су дана 13.3.2019. године првостепеном суду, путем писарнице, као прилог уз поднесак доставили нове доказе у виду два записа са тоном на ЦД носачима.

„Радило се о аутентичном материјалу, а браниоци у складу са Кодексом професионалне етике нису жељели да откривају извор и поријекло предметног материјала. Браниоци су на истом главном претресу предложили да се предметни видео записи са тоном изведу као доказ, уз предлог да суд по потреби путем надлежног органа Републике Србије провјери аутентичност и законитост прибављања предметних доказа“, навели су браниоци.

Они даље напомињу да су у питању били видео-аудио снимци на којима се може видјети и чути излагање свједока Саше Синђелића, које се у битним дјеловима разликује од онога што је у својству свједока сарадника рекао пред судом и што може имати утицај на кривични поступак.

„На главном претресу од дана 1. марта 2019. године адвокат Мироје Јовановић се јавио за ријеч и покушао да укаже Вијећу у своје име и име адвоката Душана Радосављевића, кога је на том претресу мијењао, да је у току прибављање предметних нових доказа, те да нема услова за закључење предметног поступка. Међутим, предсједница Вијећа браниоцу није дала ријеч, па одбрана није имала другу процесну могућност него да предметне доказе достави прије главног претреса од дана 13.3.2019. године“, наводи се у поднеску.

Будући да се доказни поступак могао допунити и докази извести све до момента изрицања пресуде, појашњавају браниоци, а како се овдје неспорно радило о новим доказима, стекли су се били услови за допуну доказног поступка на главном претресу, те је у том смислу и поднеском 13.3. 2019. године предложено да се понови отвори доказни поступак.

„Првостепено Судско вијеће је одбило предлоге одбране у цјелости, одбијајући да исте уопште разматра. Међутим, у међувремену се испоставило да је свједока сарадник у Републици Србији у одређеном периоду 2019. године био на МТН (Посебне доказне радње). У том смислу браниоци су прије неколико дана дошли у посјед писаног акта Вишег јавног тужилаштава у Смедереву ознаке Строго пов. број 8/19 од дана 14. јануара 2020. године којим се Специјалном државном тужилаштву Црне Горе достављају подаци без замолнице непосредном комуникацијом између надлежних орган“, појаснили су браниоци.

У предметном акту се наводи да је:

У првом половини 2019. године на образложени предлог Вишег јавног тужилаштва Смедерево, Стр. повјерљиво, Вишо суд одредио посебне доказне радње прописане у Законику о кривичном поступку – Тајни надзор и снимање комуникација Саше Синђелића.

Даље се наводи да је у извештајима о резултатима праћења и снимања Синђелића, дијела који се односи на сусрет и разговор именованог са четири НН лица, документовано следеће:

„Синђелић је дана 1. марта 2019. године у 20:30 часова у друштво четири НН лица посјетио угоститељски објекат „Перфето“ у Смедереву , ул. Деспота Ђурађа бр.23. Након уласка у исти поменута лица смјестила су се за сто у углу објекта водећи рачуна о томе да у извјесној мјери буду изолован од осталих гостију. Синђелић је углавном говорио, због чега се стекао утисак да је он иницирао поменути сусрет. Разговор се углавном односио на ангажовање присутних лица на послу сјече шуме на подручју Бора, који је именовани, наводно уговорио. С тим у вези присутнима је објаснио да је у питању „озбиљан“ посао који захтијева шест дана ангажовања у недељи и да ми је потребно да обезбиједи још опреме за кој нема новца. Присутнима је објаснио да је новац који је имао потрошио , „за ово што су му смјестили у Црној Гори“, а вези са чим су му Руси помогли. Такође, напоменуо је да му је одузето 125.000 евра као и опрема и одјећа, чиме је радио и зарађивао за живот. Синђелић се затим похвалио како има доста пријатељских веза мећу лицима која ради у РФ, а која су помогла кад је требало, те је прокоментарисао да не би неуспјели наводни Државни удар у Црној Гори био сигурно реализован да је био планиран.

Имајући све ово у виду, одбрана предлаже да насловни суд замолним службеним путем прибави Писани акт Вишег јавног тужилаштва у Смедереву ознаке строго повј. број 8/10 од дана 14. јануара 20120. године упућен СДТ Црне Горе.

„Затим, између осталог одржи претрес на којем ће предметне списе извести као доказ у поступку, те да размотри и усвоји остале доказне предлоге који су наведени у жалбама, као и предлозима датим током првостепеног поступка, јер постоје оправдани разлози да се предмет не врати првостепеном суду на поновни главни претрес. Након тога захтијевамо да насловни суд преиначи побијану првостепену пресуду, а донесе Пресуду којом се оптужени ослобађају од оптужбе јер није доказано да су оптужени учинили дјело за које су оптужени“, закључили су адвокати.

Адвокат Мироје Јовановић данас је казао да Апелациони суд мора у што хитнијем року да прибави оргинални документ из Републике Србије.

„Дакле, сву документацију, тонске записе, и видео матаријале како би се одржао претрес на којем се може донијети само једна одлука и то ослобађујућа. У овом доказу се јасно види да је свједок сарадник све вријеме лагао, да је овдје ријеч о класичној политичкој намјештаљци и циркусу. И овај доказ не смије бити занемарен“, рекао је Јовановић.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest