Ђељошај у проблемима, ДРИ: Пословање Албанске алтернативе није по закону

Ревизијом правилности је утврђено да субјект ревизије није све финансијске и друге радње ускладио са законским и другим прописима који су идентификовани као критеријуми за предметну ревизију

Ђељошај

Државна ревизорска институција (ДРИ) обавила је финансијску ревизију Годишњег консолидованог финансијског извјештаја и ревизију правилности Албанске алтернативе за 2020. годину.

Надлежни Колегијум ДРИ је, како је саопштено, на бази спроведене ревизије, утврђеног чињеничног стања и изјашњења субјекта ревизије на прелиминарни извјештај ДРИ, изразио позитивно мишљење са скретањем пажње на финансијску ревизију и негативно мишљење на ревизију правилности.

Финансијском ревизијом је утврђено да је Годишњи консолидовани финансијски извјештај Албанске алтернативе за 2020. састављен и презентован на фер и објективан начин у складу са важећим оквиром финансијског извјештавања, уз скретање пражње да субјект ревизије захтијева повраћај датих аванса од добављача уколико услуге нијесу извршене или роба испоручена или да прибави потребну документацију (фактуре) од добављача и спроведе одговарајућа књижења у пословним књигама.

Ревизијом правилности је утврђено да субјект ревизије није све финансијске и друге радње ускладио са законским и другим прописима који су идентификовани као критеријуми за предметну ревизију. Неусклађеност се односи на недосљедну примјену Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања (члан 14 и члан 24), Закона о порезу на доходак физичких лица (члан 46 и члан 47), Закона о облигационим односима (члан 639).

„Због израженог негативног мишљења и утврђених неправилности, надлежни Колегијум за вршење предметне ревизије се сагласио да се коначни Извјештај о финансијској ревизији и ревизији правилности пословања Албанске алтернативе за 2020. годину достави Одбору за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе, на упознавање“, саопштено је из ДРИ.

Ревизијом Годишњег консолидованог финансијског извјештаја Албанске алтернативе за 2020. годину, Државна ревизорска институција је извршила контролу реализације препорука датих у Извјештају о ревизији Годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину. Ревизијом је утврђено да је субјект ревизије реализовао шест (6) препоруке, а да три (3) нису реализоване, закључује се у саопштењу, преносе Вијести.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest