Држава власник 56 предузећа: На зараде троше 200 милиона годишње

Више од пола милијарде еура кредита државних предузећа су тренутно гарантовани од стране државе и у сваком тренутку могу пасти на терет буџета, упозорили су из Института Алтернатива

У Црноj Гори постоjи наjмање 56 предузећа у већинском државном власништву, коjа запошљаваjу преко 12 хиљада људи и на зараде троше готово 200 милиона годишње. Више од пола милиjарде еура кредита државних предузећа су тренутно гарантовани од стране државе и у сваком тренутку могу пасти на терет буџета, док већина њих остваруjе губитке, а на црноj листи пореских дужника, од првих 20 правних лица, 11 су државна предузећа са око 50 милиона дуга по основу пореза и доприноса на лична примања. То је показало истраживање невладине организације Институт Алтернатива „Чија су наша јавна предузећа“.

– У исто вриjеме, само у 2021. основана су четири нова државна предузећа, док Влада jош ниjе обезбиjедила правни оквир коjи би омогућио да држава зна шта се дешава у њеним предузећима и има надлежност да сприjечи или риjеши проблеме у њиховом пословању – навели су из Института Алтернатива.

У извjештаjу, који су јуче објавили, дали су преглед горућих проблема у области надзора над државним предузећима, проблемима у механизмима финансиjске ревизиjе и контроле, недовољно дефинисаних услова за именовање одбора директора и извршних директора, непостоjању политике зарада и управљања људским ресурсима, броjним фискалним ризицима и ниском нивоу доступности информациjа и транспарентности државних предузећа. Такође, у извјештају су дате конкретне препоруке чиjим спровођењем би се кренуло у рjешавање нагомиланих проблема, међу коjима су наjважниjе неопходност новог правног оквира за рад државних предузећа и успостављање централног органа надлежног за вођење регулаторне и надзорне политике у државним предузећима.

– У склопу рада на овом извjештаjу, прикупили смо значаjан обим информациjа о поjединачним државним предузећима коjе смо систематизовали и обjавили на интернет страници. На страници смо подиjелили и све до чега смо могли доћи кроз слободан приступ информациjама, укључуjући и документациjу о броjу запослених, зарадама, спонзорствима, донациjама, новчаној помоћи, отпремнинама, уговорима директора, одлукама одбора директора и друго – закључили су из Института Алтернатива.

Извор: Дан

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest