Ко прекрши епидемиолошке мјере: Казне за грађане до 2.000, за фирме 20.000 евра

Вријеме читања 3 минута

Министарство здравља предложило је Скупштини измјене Закона о заштити становништва од заразних болести којима се уводи печатирање и затварање привредних објеката од три до 30 дана, повећање казни и до четири пута и укључивање комуналних инспектора у контролу спровођења мјера за сузбијање епидемије вируса корона

Министарство здравља предложило је Скупштини измјене Закона о заштити становништва од заразних болести којима се уводи печатирање и затварање привредних објеката од три до 30 дана, повећање казни и до четири пута и укључивање комуналних инспектора у контролу спровођења мјера за сузбијање епидемије вируса корона. Из Управе за инспекцијске послове Дану су саопштили да су током јануара сви њихови инспектори обавили скоро 8.000 прегледа и контрола у циљу спречавања кршења јавно-здравствених мјера.

Предложеним законом је прописано да се у привредним друштвима и објектима гдје се припрема и служи храна обавезно врши микробиолошка контрола чистоће.

Додаје се нова тачка у члану 68 која гласи: Инспекција може да забрани вршење дјелатности (производне,услужне, као и приређивање игара на срећу) кад утврди непоштовање мјера из члана 55 став 1 тачка (забрана путовања у земљу гдје влада епидемија заразне болести. У ставу 3 ријечи: „од 200 еура” замјењују се ријечима „од 500 еура”. У ставу 4 ри јечи „од 50 еура” замјењују се ријечима „од 200 еура” наводи се у Предлогу закона.

Из Инспекције су навели да се прекршаји понављају код истих привредника, због чега је покренута иницијатива код Министарства здравља да се измјенама Закона о заштити становништва од заразних болести уведе могућност печаћења објекта од стране Туристичке инспекције за оне субјекте надзора код којих се понављају поменути прекршаји. За правно лице које не поштује мјере предвиђене су новчане казне у износу од 2.000 еура до 20.000 еура и казниће се за прекршај правно лице ако:

Не обезбиједи поштовање обавезног придржавања прописане мјере физичке удаљености између лица, не обезбиједи прописану личну заштитну опрему маске, дозволе улазак и боравак купаца/корисникауслугаобјеката из члана 55 став 1 тачка Зд овог закона или током боравка у возилима јавног превоза путника или превоза возилима којима се обавља превоз запослених за сопствене потребе супротно одредбама овог закона пишеу закону.

Инспекције су у јануару 2021. године извршиле укупно 7.934 инспекцијска прегледа у циљу провјере поштовања мјера прописаних Законом о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести и Наредбом за предузимање привремених мјера за спречавање уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења вируса корона.

Извршеним инспекцијским прегледимаутврђене су 42 неправилности, зачије отклањање су изречене управне мјере (шестуказивањаи 17.851 рјешење). За почињене прекршаје издата су 24 прекршајна налога којима су изречене новчане казне у укупном износу од 30.000 еура и поднијето је 26 захтјева за покретање прекршајног поступка подручним судовима за прекршај.

Зависно од учињеног прекршаја, висина казни је прописана Законом о заштити становништва од заразних болести, док се за кршења мјера прописаних Наредбом у циљу сузбијања пандемије ковид-19 подноси кривична пријава. Казне које предвиђају измјене закона од јула ове годинеуопште нису мале, а оне се крећу од 100 до 2.000 еура за физичко лице, а од 2.000 до 20.000 за правно лице и од 500 до 2.000 за одговорно лице у правном лицу, и од 350 до 6.000 за предузетнике наводе из Инспекције.

За непоштовање дистанце 30 еура

Измјенама закона прописано је да се новчаном казном у износу од 30 еура казни за прекршај физичко лице ако: не поштује мјеру физичке удаљености од других лица (члан 55 став 1 тачка 36 алинеја 1 овог закона); не користи прописану личну заштитну опрему маску или мараму током боравка на отвореном јавном мјесту приликом чекања у реду на непосредно пружање услуга испред државних органа, органа државне управе, органа локалне самоуправе и локалне управе, јавних установа и других субјеката који врше јавна овлашћења, правних лица и предузетника у којима се пружају услуге грађанима, приређивање игара на срећу и сл, наводи се у предлогу.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest