Кривична пријава против специјалне тужитељке Лидије Митровић

Због недоношења одлуке у законском року

Фото: ПР Центар

Власник парцеле у Бечићима Ненад Вујичић, поднио је кривичну пријаву против специјалне тужитељке Лидије Митровић због, како је саопштено, недоношења одлуке у законском року од три, односно максимално шест мјесеци, по пријави која је поднијета против урбанистичко-грађевинског инспектора Наташе Брајовић, саопштено је из Пр центра.

Пријаву против урбанистичко-грађевинског инспектора Наташе Брајовић, Вујичић је, како је рекао, поднио 5. фебруара прошле године, те да се она још увијек у фиоци тужитељке Лидије Митровић.

„Након истека периода од шест мјесеци од дана подношења пријаве, обратио сам се тужитељки у неколико наврата са захтјевом да донесе одлуку, да уколико нема довољно доказа за основану сумњу да подигне оптужницу против Наташе Брајовић одбаци пријаву како бих стекао право да приватно подигнем оптужницу против Наташе Брајовић“, објаснио је Вујичић.

Због тога што, како је рекао, не поступа у складу са законом, пријављена тужитељка омогућава да се врши кривично дјело непрописно и неправилно извођење грађевинских радова.

„Када сам поднио пријаву против Наташе Брајовић и предмет додијељен Лидији Митровић инвеститор је изводио радове на ископу темељне јаме, а сада када сам поднио пријаву против тужитељке Лидије Митровић инвеститор је изградио пету етажу објекта а пријава против урбанистичко грађевинског инспектора Наташе Брајовић, је још увијек у фиоци тужитељке Лидије Митровић“, казао је Вујичић.

Као доказ да се објекат, како је рекао, гради на основу ревидованог главног пројекта који није усаглашен са урбанистичко техничким условима специјалној тужитељки Митровић доставио је рјешење министарства о одузимању лиценце ревиденту због ревизије главног пројекта супротно урбанистичко техничким условима, пресуду Управног суда којом се поништава сагласност главног државног архитекте на идејно рјешење за изградњу објекта у Бечићима.

„Доставио сам пресуду суда у Котору којом су инвеститор и надзорни орган осуђени кривим јер су радове на ископу темљне јаме отпочели без пројекта заштите темљне јаме, извјештај урбанистичко грађевинског инспектора Жељке Вранић да главни пројекат одступа од урбанистичко техничких услова за два сутерена и два спрата у Ламели А, за два спрата у Ламели Б и у бруто развијеној површини. Доставио сам налог бившег директора Директората за инспекцијске послове и лиценцирање Александра Дајковића упућен инспектору Наташи Брајовић још 27.10.2020. године да поступи у складу са препоруком из извјештаја инспектора Жељке Вранић и одреди мјеру забране градње, због прекорачења спратности и бруто развијене површине, као и налаз судског вјештака којег сам приватно ангажовао и који је утврдио исте неправилности као и налаз урбанистичко грађевинског инспектора Жељке Вранић“, навео је Вујичић.

Додао је да је обавијестио тужитељку да до дана подношења пријаве против исте, инспекторка Брајовић није одредила мјеру забране градње, а нови директор Директората Љубиша Конатар не жели да упути другог инспектора да поступи у складу са препоруком из извјештаја урбанистичко грађевинског инспектора Жељке Вранић.

„Пријављена тужитељка и поред наведених доказа није стекла основану сумњу да се врши кривично дјело изградње објекта на основу ревидованог пројекта који је супротан урбанистичко техничким условима, усљед чега је већ настала опасност за имовину чија је вриједност знатно већа од законом прописане вриједности“, рекао је Вујичић.

Специјална тужитељка Лидија Митровић је, како је казао, ангажовала прије три мјесеца судског вјештака, истог којег је ангажовао и нови директор Директората Љубиша Конатар, Весну Додеревић, да уради извјештај о усаглашености главног ревидованог пројекта са урбанистичко техничким условима, који пријављена тужитељке Митровић и даље чека.

„Због непоступања у складу са чл. 59 ст 1. и чл. 256а Закона о кривичном поступку, сумњам да је тужитељка противправним искоришћавањем свог службеног положаја и невршењем своје службене дужности омогућила инвеститору да оствари корист већу од, законом прописаних 30 хиљада еура, а мени нанијела штету и повриједила право да приватно подигнем оптужницу против урбанистичко грађевинског инспектра Наташе Брајовић, што све указује на сумњу да је пријављена починила кривично дјело из члана 416 ст. 3. Кривичног закона Црне Горе за које дјело је одређена казна затвора од двије до дванаест година затвора“, казао је Вујичић.

Поред пријаве против тужитељке Лидије Митровић, због сумње на злоупотребу службеног овлашћења, Вујичић је поширио кривичну пријаву због сумње на организовани криминал против службених лица: Младена Ивановића издаваоца урбанистичко техничких услова, Душана Вуксановића главног државног архитекте, урбанистичко грађевинских инспектора Наташе Брајовић, Анице Војводић, Новака Лакушића, Слађана Раичковића главног урбанистичко грађевинског инспектора, Ивана Медојевића директора Директората за инспекцијске послове и лиценцирање, Наташе Павићевић овлашћеног службеника у поступку одузимања лиценце ревиденту, Драгане Ченић руководиоца радом министарства и Жарка Пајковића тужиоца у основном државном тужилаштву у Котору.

(Извор: ЦдМ)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *