МКИ: Заинтересовани да доставе понуде за експлоатациjу камена

Право учешћа на jавном надметању за додjелу уговора о концесиjи има домаће или страно предузеће или друго правно лице, предузетник или поjединац, као и конзорциjум или неки други облик пословног повезивања коjи испуњаваjу услове у складу са Законом о концесиjама

Министарство капиталних инвестициjа (МКИ) позвало jе све заинтересоване да до 17. фебруара доставе понуде за додjелу уговора о концесиjи за истраживање и експлоатациjу неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена на локалитету Обер у Општини Биjело Поље.

Концесиони акт о неметаличноj минералноj сировини техничко-грађевинског камена на том локалитету Влада jе усвоjила на сjедници 23. децембра.

Право учешћа на jавном надметању за додjелу уговора о концесиjи има домаће или страно предузеће или друго правно лице, предузетник или поjединац, као и конзорциjум или неки други облик пословног повезивања коjи испуњаваjу услове у складу са Законом о концесиjама.

Из министарства jе обjашњено да ће се, када jе риjеч о критериjумима, понуђени процентуални износ за обрачун концесионе накнаде и понуђени обим годишње рударске производње вриjедновати са по 30 поена, референце понуђача са 15, просjечни бруто приход и профит у посљедње три године са по десет и квалитет пословног плана, ефекти на запошљавање и економски развоj са пет бодова.

Понуђачи коjи желе да учествуjу на jавном надметању мораjу претходно откупити Тендерску документациjу.

Као доказ обjезбjеђења понуде прилаже се банкарска гаранциjа понуде на износ од пет хиљада еура, платива на први позив, без права приговора.

Банкарска гаранциjа понуде мора имати рок важења наjмање шест мjесеци од затварања рока за подношење понуда.

Понуде се достављаjу на адресу Министарства и предаjу се лично у затвореном омоту.

Отварање понуда jе заказано за 17. фебруар у 11 сати.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest