Објављен Нацрт закона о Влади: Нема задуживања у техничком мандату, премијер и министри обавезни да се одазову позиву Скупштине

Влада Црне Горе објавила је данас прву верзију Нацрта закона о Влади.

У објављеном документу који има 55 чланова, наводи се између осталог да Влада којој је престао мандат и која наставља рад до избора Владе у новом саставу врши само техничке послове из своје надлежности.

Послови из става 1 овог члана обухватају послове који се односе на извршавање редовних законом утврђених финансијских и других обавеза који не стварају нове финансијске обавезе, без сагласности Скупштине. Влада којој је престао мандат не може вршити постављења, давати сагласности на постављења, осим ако се она спроводе у складу са редовном процедуром и започетим поступцима. Влада којој је престао мандат може одређивати вршиоце дужности – пише у Владином документу.

То значи, да уколико би Закон о Влади данас био на снази, Влада Црне Горе не би могла реализовати данашњу одлуку о куповини акција ЕПЦГ за 15 милиона еура, без сагласности Скупштине.

Надаље, у тексту нацрта Закона пише и да су премијер и чланови Владе “дужни су да се одазову позиву радног тијела Скупштине, и присуствују сједници која је посвећена контролном саслушању на одређену тему”.

Предсједник Владе и члан Владе дужни су да се одазову позиву и присуствују сједници анкетног одбора који је образован у Скупштини ради прикупљања информација и чињеница о догађајима који се односе на рад државних органа (парламентарна истрага) – наведено је у нацрту Закона.

Бивши премијер Здравко Кривокапић посебно је био познат по томе што није желио да се одазива позивима парламента за контролна саслушања. Тако је Кривокапић избјегао више сједница Одбора за безбједност на којима је требало да буде саслушан у вези са поновним покретањем посла са транзитом цигарета преко Луке Бар и црном тржишту цигарета у Црној Гори.

Према нацту закона о Влади, мандатар за састав Владе дужан је да Скупштини предложи програм и предлог за састав Владе у року од 30 дана од дана када је Предсједник Црне Горе први пут предложио мандатара.

Приликом утврђивања предлога за састав Владе мандатар је дужан водити рачуна о родној равноправности и заступљености мањинских народа и других мањинских националних заједница. За случај да мандатар у року из става 1 овог члана не предложи програм и предлог за састав Владе, дужан је да Предсједнику Црне Горе врати мандат – наводи се у документу.

Кривокапић је такође игнорисао и закључке парламента који су се односиле на смјене министара у његовој влади.

У дијелу који се тиче односе са предсједником земље, наводи се да се однос између Владе и Предсједника Црне Горе заснива на сарадњи и остварује се сагласно њиховим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом и другим општима актима.

Влада на захтјев предсједника Црне Горе, најкасније у року од 15 дана, заузима ставове о одређеним питањима из своје надлежности и томе писаним путем обавјештава Предсједника Црне Горе – пише у предлогу Закона.

Што се тиче односе са Скупштином, нацрт Закона предвиђа да Влада даје мишљење о предлозима закона и других аката које је Скупштини предложио други овлашћени предлагач, на начин и у року прописаним законом и другим актом.

Кад је Влада предлагач закона или другог акта, одређује представнике који учествују у раду Скупштине и њених радних тијела. Представници Владе из става 1 овог члана, дужни су да учествују у раду Скупштине и њених радних тијела – наводи се у документу.

Влада ће, као до сада, имати 14 ресора.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pin It on Pinterest