Раскинут уговор о концесији за малу хидроелектрану Баре Краљске

Влада Црне Горе је на данашњој сједници усвојила Информација у вези са раскидом Уговора о концесији на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране „Баре Краљске“ на дијелу водотока Врањештица.

“Влада је прихватила Споразум о раскиду Уговора о концесији, који је усаглашен са концесионарем, привредним друштвом „ПМ Хyдро“ доо. Након раскида Уговора о концесији, у складу са овим Споразумом, обје уговорне стране ће у складу са законом који регулише упис непокретности извршити брисање забиљежбе Уговора о концесији на релевантним непокретностима. Уговорне стране се, поред осталог, изричито одричу свих евентуалних међусобних потраживања која су настала, или која могу настати, у вези са Уговором, укључујући и потраживања по основу накнаде штете, како стварне штете тако и изгубљене добити”, саопштено је из Владе.

Утврђен је и Предлог закона о измјенама Закона о информационој безбједности.

“Циљ предложених измјена је усклађивање са Законом о тајности података којим је прописана надлежност организационе јединице органа управе надлежног за заштиту тајних података (ЦИРТ) да координира певенцију и заштиту од рачунарских безбједносних инцидената на интернету и других ризика безбједности информационих система органа и правних и физичких лица, као и мјере које ЦИРТ предузима. Измјене Закона о информационој безбједности, осим нормативне усклађености, обезбиједиће пуну заштиту од рачунарских безбједносних инцидената на интернету и других ризика безбједности информационих система органа и правних и физичких лица препознатих одредбама Закона, што ће допринијети јачану иформационе безбједности”, наводи се.

Донијета је Одлука о утврђивању листе органа надлежних за инспекцијски надзор над спровођењем закона који садрже одредбе о заштити потрошача.

“Новом Одлуком је утврђена свеобухватнија листа надлежних органа, која сада, поред инспекцијских органа, обухвата и самосталне организације и независна правна лица из сектора финансијских услуга, телекомуникација, енергетике, медија, ваздушног саобраћаја и комуналних услуга. У дискусији је наглашена спремност свих субјеката да предузму све потребне мјере које су на располагању да се обезбиједи ефикасна заштита потрошача и тржишна конкуренција попут оне на унутрашњем тржишту ЕУ”, наглашава се.

Влада је донијела Одлуку о објављивању Уговора између Владе Словачке и Владе Црне Горе о измирењу дуга Црне Горе према Словачкој.

“Дуг Црне Горе према Словачкој настао је у периоду важења клириншког начина плаћања у промету роба и услуга између бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и бивше Чехословачке Федеративне Републике. Како би се смањио дуг по основу сукцесије, а такође и одржали квалитетни билатерални односи, Црна Гора је 2019. године измирила дуг према Чешкој. На исти начин планирано је да се регулише дуг и према Словачкој, потписивањем споразума по основу кога ће, након ступања на снагу, дуг у износу од око 0,6 милиона америчких долара бити измирен”, истичу у Влади.

Усвојили су и Информацију о активностима на успостављању организованог дан-унапријед тржишта електричне енергије у Црној Гори. У циљу имплементације обавеза у области енергетике, у оквиру Берлинског процеса, које су у потпуности усклађене и са обавезама транспоновања законодавства Европске уније у национално законодавство, у августу 2017. године основана је компанија – Берза електричне енергије (БЕЛЕН).

“У Информацији се констатује да је, у циљу стварања предуслова за окончање започетих активности на успостављању функционалног тржишта дан-унапријед у Црној Гори и његовог повезивања са сусједним тржиштима, узевши у обзир изузетно низак почетни капитал са којим се ушло у овај пројекат, потребно обезбиједити средства за покривање инвестиционих трошкова, као и оперативних трошкова у првој години имплементације и првој години оперативног рада док се не постигне самоодрживост. Тим поводом, задужени су представници државног капитала у Црногорском електропреносном систему и Електропривреди Црне Горе да иницирају активности на докапитализацији друштва са ограниченом одговорношћу Берза електричне енергије, у износу од по 210.000,00 еура, што ће омогућити стварање предуслова за успјешно окончање започетих активности на успостављању функционалног организованог тржишта електричне енергије у Црној Гори и његовог повезивања са сусједним тржиштима”, додају у Влади.

Усвојена је и Информација о Допуни 2 Споразума о спровођењу пројекта техничке подршке „ТА-МОНТЕНЕГРО/Но. 351“ у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Италија – Албанија – Црна Гора 2014–2020. и прихваћен текст Допуне Споразума.

Влада је усвојила Информацију о Првом извјештају о налазима чињеничног стања припремљеном од стране друштва за ревизију „Цроwе МНЕ“ у вези са реализацијом пројекта Изградње хотела “К16”, Колашин, по кондо моделу пословања.

“Пројекат изградње хотела „К16” Конзорцијума „Колашин 1600“ којег чине Ски Ресорт Колашин 1600 и привредно друштво „Генер2 СХПК“ је увршћен на Листу развојних пројеката у области туризма из оквира програма „економског држављанства“. Независни контролор је у Извјештају, на основу увида у пословне књиге и прибављену документацију, констатовао да је Конзорцијум у сврху реализације пројекта у периоду од 23. априла до 23. октобра 2020. године утрошио бруто узнос од 1.249.214,76 еура. Истовремено, контролор је констатовао да подаци достављени од стране Друштва у финансијском извјештају, са прегледом трошкова, приказују истинито и објективно стварно стање улагања за тестирани период”, напомињу у Влади.

Усвојена је и Информација о Другом извјештају о налазима чињеничног стања припремљеном од стране друштва за ревизију „Цроwе МНЕ“ у вези са реализацијом пројекта Изградње хотела „Бреза”, Колашин, по кондо моделу пословања.

“Независни контролор је у Извјештају за период од 07. маја до 07. новембра 2020. године констатовао да је инвеститор, друштво „ЦГ Ресорт“, за реализацији пројекта, који је увршћен на Листу развојних пројеката у области туризма из оквира програма „економског држављанства“, утрошило укупан бруто износ од 2.658.484,00 еура. Такође се констатује да је, у складу са раније достављеном ургенцијом, инвеститор значајно интензивирао активности на реализацији пројекта, која је у извјештајном периоду текла добром динамиком”, додају.

Влада је утврдила Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата Владе.

“У складу са одредбама Закона о спомен-обиљежјима, Влада је дала сагласност Општини Херцег Нови за подизање спомен-обиљежја, давањем назива улици, по имену Гордане Богојевић Ковачевић (1974–2009), истакнуте личности – кошаркашице, као и за постављање спомен-бисте Стевану Раичковићу (1928–2007), истакнутом књижевнику, прије истека законског рока”, закључује се у саопштењу.

Извор: ЦдМ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *