Ревизори нашли „рупе“ у пакетима за угрожене, МАНС: Буџетска резерва као банкомат ДПС-а

Вријеме читања 3 минута

Државна ревизорска институција (ДРИ) утврдила је више неправилности које се тичу одлуке Министарства економије да подијели 5.100 пакета животних намирница грађанима Рожаја и Гусиња.

Ревизори су, између осталог, саопштили да нису приложени докази о расподјели пакета корисницима, да је питање зашто је ово Министарство, а не Министарство рада и социјалног старања (МРСС), дијелило помоћ, али и да у том послу нису поштоване одредбе Закона о јавним набавкама.

”Вијести” су писале да је мјесец уочи парламентарних избора 2020. године Министарство осигурало пакете у циљу ублажавања посљедица коронавируса вриједне више од четврт милиона еура, да су они плаћени из буџетске резерве а информација о томе тада проглашена тајном.

Из Истраживачког центра Мреже за афирмацију невладиног сектора (МАНС) сматрају да је налаз ДРИ-а у вези са овим случајем “само потврдио дугогодишње сумње да се буџетска резерва користила као банкомат Демократске партије социјалиста”.

”И то усред предизборне кампање, а ово је један у низу примјера који илуструју да је и пандемија представљала користан параван за закулисне радње. У конкретном, расподјела материјалне помоћи у виду пакета хране, без јасних критеријума и податка о томе код кога је та помоћ завршила, као и чињеница да је помоћ дијелило Министарство економије, а не надлежно МРСС, потврђује наводе МАНС-а од љета 2020. године да се под плаштом социјалне помоћи, тајно финансиране из буџетске резерве, вршио утицај на бираче”, казао је Лазар Грдинић за “Вијести”.

Тадашња министарка економије Драгица Секулић казала је за “Вијести” да њен ресор није био задужен за одређивање броја или расподјелу пакета, већ само за њихову набавку.

”Набављени пакетићи су дати на располагање тадашњем МРСС, а оно их је даље дистрибуирало центрима за социјални рад надлежним за наведене општине, који су извршили расподјелу грађанима. Према информацијама којима располажем, у тим центрима постоји тачна евиденција коме су пакетићи распоређени, у складу са политиком рада тих центара (угрожене категорије становништва). Сигурна сам да је било боље комуникације између ДРИ и ресора надлежног за питања социјалног старања у претходној Влади, да су се информације које сам навела могле поткријепити документацијом која постоји у архиви Министарства и центара за социјални рад”, казала је она.

Посланица ДПС-а појаснила је да је у оквиру тадашњег Националног координационог тијела за заразне болести (НКТ) дјеловао и Оперативни штаб за подршку привреди и грађанима, за чију координацију је био задужен њен ресор, којем су се, између осталог, грађани директно обраћали за помоћ.

”У том смислу, а уз координацију и сталну комуникацију са Министарством рада и социјалног старања, одлучено је да се грађанима који су социјално угрожени помогне достављањем пакета са животним намирницама и на тај начин им се омогући лакше животно функционисање, на исти начин како је то у ранијем периоду рађено и са другим општинама у Црној Гори за које је оцијењено да је потребно дјеловати таквим мјерама. С обзиром да је Министарство економије координирало радом Оперативног штаба, јавна набавка је спроведена у складу са Законом о јавним набавкама, преко стручних служби министарства”, казала је она.

Законом је прописано да преговарачки поступак без претходног објављивања позива за надметање може да се спроведе за набавку робе “у мјери у којој је то неопходно, због изузетне хитности проузроковане догађајем који наручилац није могао да предвиди, а који није проузрокован дјеловањем наручиоца, није могуће поступити у роковима прописаним за отворени, ограничени или конкурентски поступак са преговорима’’.

Додала је да је стручним упутством Директората за политику јавних набавки Министарства финансија прописано је да у наведеном случају није потребно да наручилац прије покретања овог поступка прибави мишљење Министарства финансија.

”Дакле, сходно наведеној одредби Закона и упутству Министарства финансија, у конкретном случају радило се о набавци робе, животних намирница у хитном поступку, због околности које су биле изазване пандемијом коронавируса. Напомињем да је НКТ, поред улоге да предузима одговарајуће мјере и активности ради заштите грађана Црне Горе од ширења пандемије изазване коронавирусом, имало снажну координацију између различитих ресора – министарстава, органа управе и других субјеката, у циљу предузимању одговарајућих мјера и активности ради помоћи грађанима и привреди”, казала је Секулић.

ДРИ је утврдила да тендерска документација не садржи јасно дефинисано мјесто извршења уговора односно оно је одређено са “у складу са потребама наручиоца”. Уговором о испоруци животних намирница наведена је обавеза добављача да пакете испоручи ФЦО Рожаје и Гусиње. Ревизори су препоручили Министарству да тендерска документација коју сачињава садржи јасно одређено мјесто извршења уговора како би, у складу са њом, понуђачу били познати сви трошкови које може имати.

Министарство економије је спровело поступак набавке, закључило уговор и тек након тога је захтијевало коришћење средстава буџетске резерве за исплату по том основу. Дакле у периоду спровођења набавке нису била обезбијеђена финансијска средства за предметну набавку.

Ревизори су препоручили Министарству да покреће поступак јавне набавке само ако за њу има обезбијеђена финансијска средства. Препоручили су и да Министарство искључиво врши послове из своје надлежности сходно Уредби о организацији и начину рада државне управе, а послове из надлежности социјалне и дјечије заштите обављају друге надлежне институције.

Вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pin It on Pinterest