Титова Вила „Галеб“ под хипотеком, минус Института „Симо Милошевић“ 17 милиона еура

Институт „Симо Милошевић“ је последње двије године пословао са минусом од 18 милиона еура, па је укупан губитак предузећа на крају прошле године 17 милиона, јер су имали нераспоређену добит из претходних година од милион еура. Такође, државно предузеће се кредитно задуживало, а обезбјеђење за кредите била ја вриједна имовина, међу којом је и Вила „Галеб“, позната и као Титова вила. Друштво за ревизију Еурорев је управо на то и скренуло пажњу у ревизорском извјештају за 2020. годину.

Фото: Printscreen/Google

– Скрећемо пажњу да је као средство обезбјеђења кредита и реституције стављена хипотека на непокретностима уписаним у ЛН 443, КО Топла и то: на земљишту површине 13.946 квадрата и грађевинским обjектима уписаним на катастарскоj парцели бр. 192, земљишту површине 19.195 квадрата на катастарскоj парцели бр. 195/2, као и на непокретностима на катастарским парцелама 123 и 124 (Вила „Галеб“), катастарске парцеле 137 и 139, ЛН 2593, КО Топла и на катастарску парцелу 629, ЛН 443, КО Топла. Против друштва се води одређени броj судских спорова из коjих могу настати обавезе по том основу. До момента окончања спорова ниjесмо у могућности да утврдимо последице на укупан положаj друштва – навео је ревизор у извјештају о ревизији за 2020. годину.

Дугорочни кредити Института су 342 хиљаде, док су краткорочни скоро два милиона. Револвинг кредити код Адико банке износили су 1,354 милиона на крају 2020. године.

Прошлу годину Институт је завршио са 9,98 милиона минуса. Приходи су лани били само 3,8 милиона због пандемије. Само трошкови зарада су били већи од прихода и износили су пет милиона, што је за милион мање него у 2019. години.

Стална имовина предузећа на крају 2020. године износила је 122,8 милиона, док је годину раније била 63 милиона. Капитал је износио 101,7 милиона, док је годину раније био 52,5 милиона. У 2020. години резерве су износиле скоро 60 милиона, док су годину раније биле близу 200 хиљада. Актива и пасива предузећа били су 123,4 милиона, а годину раније 64,6 милиона.

Расходи по основу вриjедносног усклађивања имовине износе 2,08 милиона еура и односе се на обезврjеђење вриjедности некретнина, построjења и опреме по основу процjене вриjедности.

Држава је већински власник Института. То предузеће је неколико пута било пред приватизацијом.

Последњи пут понуду је доставила чешка компанија Филибет и Виле Олива, у власништву Жарка Ракчевића. Чешко-црногорски конзорцијум је понудио за акције 10 милиона еура и инвестициони програм од скоро 28 милиона еура који је предвиђао реконструкциjу и модернизациjу обjеката, унапређење услуга и даљи развоj туристичких и медицинских кадрова. Тендером jе било предвиђено и да у уговор буде инкорпорирана изjава понуђача о безусловном прихватању поштовања услова постоjећих колективних уговора, као и изjава да неће затражити њихову измjену у периоду од наjмање три године од дана затварања трансакциjе.

Извор: Дан

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest