Управни одбор УЦГ укинуо одлуку о додјели 800.000 еура за 98 запослених

ФОТО: УЦГ

По налогу Управног одбора Универзитета Црне Горе Комисиjа за додjелу новчаних средстава за побољшање услова становања и рjешавање стамбених потреба додjелом кредита поништила jе оглас и ставила ван снаге одлуку из новембра 2020. године, по којој је по 10.000 еура додијељено за 39 професора и 59 других запослених. Одлука је објављена у Билтену УЦГ.

ФОТО: УЦГ

Управни одбор је прихватио предлог ректора Владимира Божовића о нужности утврђивања другачиjе политике рjешавања стамбених потреба у тоj установи „по мjери запослених“. Ради се о одлуци коју је донијело претходно руковдоство УЦГ, на челу са бившим предсједником УО Душком Бјелицом и ректором Данилом Николићем, а којом су планирали да за унапређење стамбених потреба за 98 запослених издвоје 800.000 еура.

– Поништава се Оглас за додjелу новчаних средстава за побољшање услова становања запослених на Универзитету Црне Горе бр. 01/13-170/1 од 2.11.2020. године (Билтен УЦГ, бр. 510/20), са свим правним последицама коjе jе предметно оглашавање произвело. Одлука Комисиjе бр. 01/13-170 од 2.11.2020. године ставља се ван снаге – наводи се у одлуци коју је потписао предсједник Комисије Саша Мујовић.

У билтену се даље наводи да је Управни одбор размотрио садржину Информациjе ректора бр. 01-1090 од 6.5.2022. године и дату информациjу усвоjио у цjелости.

– Прихвата се предлог ректора о нужности утврђивања другачиjе политике рjешавања стамбених потреба на Универзитету Црне Горе по мjери реалних потреба запослених на Универзитету Црне Горе, као и на jачању активности за повећање прилива средстава у Фонд за рjешавање стамбених потреба запослених на Универзитету Црне Горе, као и обезбjеђење стамбеног простора изградњом и на други начин, у складу са законом. Налаже се Комисиjи за додjелу новчаних средстава за побољшање услова становања и за рjешавање стамбених потреба запослених на Универзитету Црне Горе додjелом новчаних средстава (кредита), да донесе одлуку о поништењу Огласа за додjелу новчаних средстава за побољшање услова становања запослених на Универзитету Црне Горе бр. 01/13-170/1 од 2.11.2020. године (Билтен УЦГ, бр. 510/20), са свим последицама коjе jе исти произвео, уз обjављивање Одлуке на начин и мjесту на ком jе обjављен и Оглас – пише у одлуци.

Према ранијем Правилнику, новчана средства се додјељују за побољшање услова становања за период до десет година, односно до остваривања права на пензију по сили закона, а корисник је у обавези да врати Универзитету најмање 30 одсто додијељених средстава.

– У документу је прецизирано да се под побољшањем услова становања подразумијева извођење радова на згради, односно стану, као што су: поправка или замјена виталних дјелова зграде (кров, темељ, фасада, инсталације, изолације, и слично), као и остали радови који се изводе у циљу побољшања квалитета живљења. Право на додјелу средстава, према Правилнику, има запослени са ријешеним стамбеним питањем, ако достави доказ да станује у згради старијој од 20 година или, ако станује у згради чија је старост до 20 година, достави премјер и предрачун планираних радова за побољшање услова становања, сачињене од овлашћеног субјекта – пише у правилнику.

Управни добор је задужио ректора Владимира Божовића да, уз подршку стручних радних тиjела Управног одбора, до краjа 2022. године припреми и достави Управном одбору предлог нове стратегиjе за задовољење стамбених потреба запослених на Универзитету Црне Горе, са предлогом нормативних аката за регулисање ове области, на темељу детаљног и брижљивог сагледавања реалних потреба запослених, за сваку категориjу особља посебно.

– Задужуjе се Сектор за финансиjе Универзитета Црне Горе да Управном одбору достави податак о расположивом износу средстава у Стамбеном фонду УЦГ, у року од 5 дана од дана доношења ове одлуке – наводи се у билтену.

Према одлуци коjа jе сада стављена ван снаге, износ средстава опредиjељен за академско особље jе 480.000, а за неакадемско 320.000 еура.

– Сагласно Плану за рjешавање стамбених потреба запослених на УЦГ, додjелом новчаних средстава (кредита) за рjешавање стамбене потребе и додjелом новчаних средстава за побољшање услова становања (Билтен УЦГ бр. 480/19, 482/19, 487/20), максималан износ новчаних средстава коjи се може додиjелити запосленом jе 10.000 (десет хиљада еура) у бруто износу. Укупан износ средстава опредиjељен за ову намjену, за академско/научно особље са академским/научним звањем jе 480.000 (четири стотине и осамдесет хиљада еура). За подносиоце захтjева, коjи остваре право на додjелу новчаних средстава за побољшање услова становања, Комисиjа ће по коначности ранг-листе дониjети поjединачне одлуке о износу новчаних средстава на коjи jе подносилац захтjева остварио право – пише у одлуци обjављеноj на саjту УЦГ, а коjа се односи на академско особље.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest