Управни суд: Храповић НЕЗАКОНИТО дијелио новац НВО сектору

Министар се “показао“ у расподјелама финансијских средстава намијењених невладиним организацијама, на начин што је приграбивши за себе више права него што му то по закону припада, злоупотребљавајући своја службена овлашћења и дужности, као стварно ненадлежни орган.

Кенан Храповић, министар здравља

Министар здравља Кенан Храповић (СД) као стварно ненадлежни орган шест пута, у току 2018,2019. и 2020. године, донио је одлуке којима је незаконито подијелио 910.025 еура, о чему свједоче пресуде Управног суда Црне Горе, пише Дан.

Министар се “показао“ у расподјелама финансијских средстава намијењених невладиним организацијама, на начин што је приграбивши за себе више права него што му то по закону припада, злоупотребљавајући своја службена овлашћења и дужности, као стварно ненадлежни орган, шест пута током поменуте три године донио одлуке којима је незаконито подијелио 910.025 еура, од чега 340.360,72 еура представља износ прекорачења дозвољеног лимита који прописује Закон о невладиним организацијама (НВО).

Све те одлуке из 2018. и 2019. године поништене су пресудама Управног суда – седам пресуда је из 2018. и једна из 2019, и све их је могуће наћи на интерет сајту суда.

Посљедња пресуда донијета је у јулу ове године, заведена под бројем У.бр.6149/19, а њом се поништава расподјела из децембра 2019. године, у износу од 308.000. Притом је одлука из 2020. на оцјени законитости пред истим судом.

Одлуке које донесе стварно ненадлежни орган не производе правно дејство, јер се сматра као да нијесу ни донијете.

У наведеном периоду Храповић је као стварно ненадлежни орган доносио одлуке којима је подијелио средства у износу 910.025 еура за само 21 мјесец (од 13. септембра 2018. до 22. јуна 2020. године), иако су то средства чија расподјела је планирана за три календарске године.

Упитани зашто је одлуке о додјели средстава потписивао министар Храповић, иако је, сходно Закону о НВО, он стварно ненадлежан да доноси такве одлуке, из Министарства здравља су рекли да је одлуку потписао министар као руководилац државног органа, потписник споразума са Глобалним фондом у име Министарства здравља и Владе Црне Горе, и као најодговорнији у вођењу овог државног органа, а с обзиром на то да је јавни конкурс расписан у складу са Споразумом и Стратегијом за ХИВ/АИДС.

Комплетан поступак расподјеле средстава од Министарства здравља се водио на јаван и транспарентан начин. Поступајући орган је цијенио наводе из пресуде Управног суда Црне Горе У. бр. 91/19 од 11. септембра 2019. у којој се наводи да претходну одлуку Министарства здравља број 51771/2018 од 24. децембра 2018. године донио стварно ненадлежни орган. Сходно наведеном исправљена је описана битна повреда на начин што је у поновном поступку одлуку донијела Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама, а не министар здравља”, истакли су из министарства.

У двије расподјеле из 2018. године, за област „Одржавање ниске преваленције ХИВ у Црној Гори“, подијељен је износ од 218.968,71 еуро, од чега је НВО Јувентас, за пет пројеката, добила 90.520 еура, или 41,33 одсто од укупно подијељених 218.968,71 еуро. Уз то, НВО Цазас, за пет пројеката, добила је 86.824 еура или 39,65 одсто од укупно подијељеног поменутог износа.

Ове двије НВО су као привилеговане добиле 177.344 еура, или 80,99 одсто од укупног износа који се дијелио у ове двије расподјеле, од чега 89.757,21 еура или 40,99 одсто више од законом прописаног максимума, што представља грубо кршење, односно изигравање одредбе члана 32ж Закона о НВО којом је прописано да НВО која на конкурс пријави више пројеката, може добити средства само за један пројекат и то до 20 одсто од укупног износа који се дијели у тој расподјели.

Осим бројних незаконитости, ове расподјеле прате и апсурдне ситуације, а једна од њих је и доношење нове одлуке 15. априла 2018. тј. мјесец и 20 дана прије јавног конкурса од 11. јуна 2018. по коме је спроведен поступак оспорене расподјеле, коју је донио Никола Антовић, предсједник комисије.

У једној од двије спроведене расподјеле из 2019. године подијељен је износ од 308.096,92 еура на начин што је министар Храповић, поново као стварно ненадлежни орган, донио одлуку, на основу које је НВО Јувентас за три пројекта добила износ од 115.807 еура, или 37,58 одсто од укупног износа који се дијелио.

НВО Цазас је за три пројекта добила износ од 112.360,29 еура, односно 36,46 одсто. Само ове двије НВО добиле су износ од 228.167,29 еура или 74,05 одсто од укупно дијељеног износа, од чега 104.928,51 еура или 34,05 одсто више од законом прописаног максимума. И ова одлука је поништена пресудом Управног суда.

У расподјели за 2020. годину министар Храповић је поново, шести пут, као стварно ненадлежни орган донио одлуку, на основу које је подијелио 295.376 еура на начин што је НВО Цазас за један пројекат добила 111.712 еура или 37,82 одсто од укупно дијељеног износа. Притом је НВО Јувентас, за три пројекта, добила 152.114 еура или 51,49 одсто.

Ове двије НВО су добиле износ од 263.826 еура или 89,31 одсто, од чега износ од 145.675 еура, тј. 49,3 одсто представља прекорачење максимума прописаног Законом о НВО.

Важно је рећи да су у расподјелама из 2019. и 2020. године дијељена средства из донације Глобал фонда, са којим су у име Министарства здравља потписали Оквирни уговор Храповић и Никола Антовић, предсједник Комисије за расподјелу. Оквирни уговор ни у једној својој одредби не доводи у питање примјену националних прописа у расподјели средстава, намијењених за подршку пројектима/програмима за наведену област.

За ове расподјеле важно је напоменути и то да се као добитнице средстава јављају и НВО Црногорска фондација за ХИВ, чији оснивач и лице овлашћено за заступање др Александра Марјановић је члан Комисије за расподјелу (те стога у сукобу интереса), а истовремено и члан Националне комисије за ХИВ/ АИДС од њеног оснивања, као и стално запослено лице у Институту за јавно здравље Црне Горе.

Такође, и НВО Центар креативних вјештина, чији је оснивач и овлашћено лице Слободан Томашевић, члан Комисије за расподјелу из 2019. године.

Такође, привлачи пажњу и чињеница да је један од независних процјењивача за 2018. и 2019. годину био Владан Голубовић, један од оснивача НВО Цазас, али и секретар Секретаријата Националног координационог тијела за ХИВ, а ти разлози га због пристрасности искључују из поступка у коме се врши процјена пријављених пројеката.

Министар Храповић је одлукама, као стварно ненадлежни орган, окончао и двије расподјеле из области „Превенције злоупотребе дрога“, којима је подијелио 87.584,50 еура, које су спроведене са идентичним пропустима као и расподјеле из области превенције ХИВ, али због знатно мањих износа који су дијељени нијесу у толикој мјери боле очи.

Уз то, расподјеле и у овој области поред бројних незаконитости карактеришу и апсурдне ситуације, као, на примјер, наводи из објашњења предсједника комисије Мира Кнежевића, достављеногУправном суду, од 11. фебруара 2020. године, да је 23. децембра 2018. Комисија за расподјелу расписала јавни конкурс од 16. новембра 2018. године. Притом се поставља питање како је могуће да јавни конкурс буде објављен 16. новембра 2018. године, ако је одлука о расписивању донијета 23. децембра 2018, то јест мјесец и седам дана након расписивања истог конкурса за расподјелу средстава НВО, у области „Превенције злоупотребе дрога“.

“Стиче се утисак да се, у свим расподјелама, спроведеним током 2018,2019. и 2020. године, као група повезаних лица јављају министар Храповић, предсједник Комисије за област превенције ХИВ Никола Антовић и предсједник Комисије за превенцију злоупотребе дрога Миро Кнежевић, као и НВО Цазас и Јувентас”, закључује Дан.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial