Без полицијског искуства: Душковог сарадника и члана ДПС-а запослили за главног инспектора у полицији!

Булатовић требао  кривично да одговара због пропуста у затвору Бијело Поље, гдје је био руководилац, због бјекства затвореника Јовице Зиндовића

Драгољуб Булатовић

Члану Главног одбора ДПС-а Драгољубу Булатовићу, иако нема дана радног стажа у полицији, додијељено је мјесто главног инспектора у посебном Одјељењу за борбу против прања новца.

Булатовић је раније био близак сарадник бившег премијера Душка Марковића, гдје је био шеф кабинета, а то му није сметало да се домогне функције у полицији иако је промијењена власт.

Булатовић је као шеф кабинета годишње примао близу 45.000 евра, добио је стамбени кредит у износу од 20.000 евра, a мјесечна рата му је била свега 35 евра.

Булатовић требао  кривично да одговара због пропуста у затвору Бијело Поље, гдје је био руководилац, због бјекства затвореника Јовице Зиндовића.

Умјесто да кривично одговара, Драгољуб Булатовић је награђен функцијом у кабинету код премијера Душка Марковића, а сада и високом функцијом у полицији.

Бивши на­чел­ник за­тво­ра у Би­је­лом По­љу Го­ран Шће­кић јавно је оптужио тадашњег по­моћ­ника ди­рек­то­ра ЗИКС-а Дра­го­љуба Бу­ла­то­вића да је по­тен­ци­рао да осу­ђе­ни­ку Јо­ви­ци Зин­до­ви­ћу омо­гу­ћи ко­ри­шће­ње по­год­но­сти – по­сје­ту бо­ле­сном чла­ну по­ро­ди­це и том приликом је осуђеник побјегао.

Душко Поповић, отац Луке Поповића, за чије убиство је осуђен Зиндовић, јавно је оптужио Бу­ла­то­вића да је док је радио у ЗИкС-у, био чо­вјек ко­ји је у ЗИКС-у био за­ду­жен да обез­би­је­ди ком­фор љу­ди­ма ко­ји су уби­ја­ли за др­жа­ву.

(Борба)

One thought on “Без полицијског искуства: Душковог сарадника и члана ДПС-а запослили за главног инспектора у полицији!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *