Приходи буџета су за првих пет мјесеци 753,3 милиона еура

Из Министарства су казали и да је у мају остварен буџетски суфицит од 5,6 милиона еура, односно 0,1 одсто БДП-а, што је у односу на план, којим је било планирано остварење дефицита од 35,9 милиона, бољи резултат за 41,5 милиона еура

Кумулативни буџетски дефицит за првих пет мјесеци износио је 36,5 милиона еура или 0,7 одсто бруто домаћег производа (БДП) и нижи је од плана за 156,2 милиона еура.

 – У односу на исти период прошле године, буџетски дефицит је нижи за 126,3 милиона еура, односно 77,5 одсто, показали су подаци Министарства финансија о извршењу буџета за првих пет мјесеци, објављени на сајту тог Владиног ресора.

Из Министарства су казали и да је у мају остварен буџетски суфицит од 5,6 милиона еура, односно 0,1 одсто БДП-а, што је у односу на план, којим је било планирано остварење дефицита од 35,9 милиона, бољи резултат за 41,5 милиона еура.

Приходи буџета су за првих пет мјесеци износили 753,3 милиона еура или 14,2 одсто процијењеног БДП-а и већи су за 124,2 милиона или 19,7 одсто у односу на исти прошлогодишњи период, док су у односу на планиране већи за чак 84,7 милиона или 12,7 одсто.

– Приходи за пет мјесеци ове године су већи и у односу на упоредни период 2019. године за 72,7 милиона еура или 10,7 одсто. Раст прихода дијелом је резултат увећања расположивих доходака, као и значајног увоза и повећаних цијена артикала, наводи се у извјештају.

Тренд добре наплате по основу пореза на додату вриједност (ПДВ) и акциза је настављен, при чему су приходи од ПДВ-а већи у односу на планиране за 76,3 милиона еура или 31,2 одсто, док су приходи од акциза већи за 11,2 милиона еура или 13,1 одсто.

– У односу на пет мјесеци прошле године, приходи од ПДВ-а су већи за 102,6 милиона еура или 46,9 одсто, док су приходи од акциза већи за 20,7 милиона или 27,1 одсто, додаје се у документу.

Поред наведеног, категорија порез на добит правних лица такође биљежи значајан раст у поређењу са планом у износу од 12,4 милиона еура или 20,8 одсто, што је поред добрих резултата из пословне прошле године показатељ и високог степена пореске дисциплине.

У односу на претходну годину, приходи по овом основу већи су за 19,3 милиона еура или 36,6 одсто.

– С друге стране, нижа реализација у износу од 10,8 милиона еура или 22,8 одсто забиљежена је код прихода по основу пореза на доходак физичких лица, превасходно усљед чињенице да планирани приходи по основу опорезивања непријављених прихода још нијесу реализовани, објашњено је у извјештају.

Такође, категорија доприноса остварена је на нешто нижем нивоу од планираног за 8,8 милиона еура или 5,4 одсто, као и у односу на претходну годину за 33 милиона еура или 17,6 одсто, а као резултат укидања доприноса за здравствено осигурање.

– Међутим, како је било и очекивано, доприноси за пензијско и инвалидско осигурање су већи у односу на упоредни период прошле године за 9,1 одсто, првенствено као посљедица тога што се повећањем минималне зараде повећала и основица за обрачун, додаје се у документу.

Приходи буџета су у мају износили 154,7 милиона еура, што је 13,3 одсто односно 18,1 милиона еура више у односу на исти мјесец прошле године, док је у односу на план више за десет одсто односно 14,1 милион еура.

Према подацима Министарства, издаци буџета су за првих пет мјесеци износили 789,9 милиона еура или 14,9 одсто процијењеног БДП-а и у односу на планиране нижи су за 71,5 милиона еура или 8,3 одсто.

У односу на посматрани период претходне године, издаци су нижи за 2,1 милион еура, односно 0,3 одсто.

У структури укупне потрошње, издаци у оквиру текућег буџета, буџета државних фондова и резерве чине 91 одсто, док капитални буџет чини девет одсто.

Ниже извршење у назначеном периоду доминантно се односи на ниже извршење код трансфера за социјалну заштиту у оквиру буџета Фонда пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) и Фонда за здравство, трансфера институцијама, појединицима, невладином и јавном сектору у оквиру буџета министарстава финансија, просвјете, спорта и младих, Фонда за обештећење, као и текуће буџетске резерве.

Када је у питању капитални буџет, реализација је на нивоу од 73,29 милиона еура и извршење је ниже од плана за око 25 милиона еура, односно 25 одсто.

– Најзначајније издвајање у оквиру капиталног буџета односи се на реализована плаћања за потребе пројекта аутопута у износу од 41,4 милиона еура, што је за око седам милиона еура, односно 14 одсто ниже од плана, прецизира се у документу.

Издаци буџета су у мају износили 149,1 милион еура и нижи су у односу на план за 27,4 милиона, односно 15,5 одсто, као и у односу на прошлогодишњи мај за седам милиона еура, односно 4,5 одсто, што је генерисано прије свега нижим издвајањима за трансфере институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору, трансферима за социјалну заштиту, као и капиталним издацима.

Извор: Дан

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pin It on Pinterest