SUD UTVRDIO: Petr Ivanović za jedan dan uzeo sedam dnevnica

Osnovni sud u Podgorici odbio je tužbeni zahtjev poslanika DPS-a Petra Ivanovića koji je tužio bivšeg ministra Aleksandra Stijovića zbog izjave da je tokom jednog dana putovao u više država i za to uzeo određene dnevnice. Ivanović je tražio da mu Stijović na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog povrede prava ličnosti – prava na čast i prava na ugled isplati 1.000,00 eura. Sud je naveo da Ivanović mora Stijoviću da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 786.50 eura.

Utvrđeno da su Ivanoviću isplaćene dnevnice.

– U konačnom, uvidom u dnevnik blagajne od 23.09.2013. godine proizilazi da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dana 23.09.2013. godine isplatilo Petru Ivanoviću za Novi Sad 398,55 eura, za Francusku 2.066,95 eura, za službeni put na nepoznatu lokaciju 144,26 eura, za Ukrajinu 134,00 eura, za Vinčester 1.274,08 eura, za Španiju 930,90 eura, za Njemačku 578,00 eura. Takođe, isto proizilazi i iz izvoda Ministarstva poljoprivrede ruralnog razvoja za 2013. godinu, tj. da je Petru Ivanoviću dana 23.09.2013. godine isplaćeno: za Novi Sad 398,55 eura, za Francusku 2.066,95 eura, za Madarsku (država je ručno dopisana) 144,26 eura, za Ukrajinu 134,00 eura, za Vinčester 1.274,08 eura, za Španiju 930,90 eura, za Njemačku 578,00 eura, a osim toga i da su sve navedene isplate izvršene po nalogu 150-a, iz dijela budžeta Ministarstva predvidenog za subvencije, označenog šifrom 4181, navodi su obrazloženja presude.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest