Apelacioni sud u Beogradu smanjio kaznu Darku Šariću za šverc kokaina

Apelacioni sud u Beogradu smanjio je kaznu zatvora sa 15 na 14 godina Darku Šariću zbog organizovanja šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu.

„Nakon što je pravnosnažna presuda Apelacionog suda od 12. juna 2020. godine djelimično ukinuta od strane Vrhovnog kasacionog suda i naloženo Apelacionom sudu da ponovo odluči o žalbama, Apelacioni sud je ponovo održao javnu sjednicu vijeća, a nakon vijećanja i glasanja je odlučio da otvori pretres pred drugostepenim sudom. Razlog za otvaranje pretresa je bio da se otklone neke bitne povrede odredaba krivičnog postupka i da se pravilno i potpuno utvrde određene činjenice. Na pretresu pred drugostepenim sudom ponovo su ispitani svjedoci saradnici Draško Vuković i Nebojša Joksović, djelimično su usvojeni zahtjevi branilaca okrivljenih, izdvojeni su iz spisa određeni nezakoniti dokazi (transkripti prisluškivanih razgovora), te su izvedeni i određeni novi dokazi“, navodi se u obrazloženju presude i dodaje:

„Apelacioni sud je stao na stanovište da je neophodno izdvojiti iz spisa dio transkripata prisluškivanih razgovora, jer je prisluškivanje razgovora okr. Željka Vujanovića trajalo duže od godinu dana, a što je protivno odredbama tadašnjeg Zakonika o krivičnom postupku i samim tim na tim dokazima nije mogla da se zasniva presuda. I pored toga što su isti transkripti izdvojeni Apelacioni sud je našao da postoji dovoljno drugih dokaza, uključujući i prisluškivane razgovore koji su pribavljeni na zakonit način, na osnovu kojih je utvrđena krivica okrivljenih. U novoj presudi otklonjene su određene nepravilnosti koje su postojale u izreci prvostepene presude, izmijenjena je pravna kvalifikacija krivičnih djela za koje su oglašeni krivim prvostepenom presudom, te su djelimično usvojene pojedine žalbe okrivljenih i njihovih branilca, pa su pojedinim okrivljenima izrečene nešto blaže kazne u odnosu na raniju pravnosnažnu presudu. Pri tome, treba napomenuti da je sud bio vezan zakonskim odredbama o zabrani preinačenja na štetu okrivljenih.“

Podsjetimo, Darko Šarić je ponovo uhapšen aprila ove godine i to zbog stvaranja kriminalne organizacije kojoj se na teret stavlja i jedno ubistvo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest