Стара зграда Владе дата на коришћење тужилаштвима и Специјалном полицијском одјељењу

Foto: Novosti

Влада је усвојила Извјештај о спроведеним активностима у поступку избора снабдјевача посљедњег избора и рањивих купаца електричне енергије за период 2023-2025. године

Влада је на данас одржаној 16. сједници, којом је предсједавао предсједник Владе Дритан Абазовић, утврдила Урбанистичко техничке услове за изградњу објекта социјалног становања – Дјечија кућа, на локацији коју чини катастарска парцела 3336 КО Толоши, у захвату Просторно урбанистичког плана Главног града Подгорица („Сл.лист Црне Горе – општински прописи“, бр. 06/14), по захтјеву Главног града Подгорица.

Влада је усвојила Извјештај о спроведеним активностима у поступку избора снабдјевача посљедњег избора и рањивих купаца електричне енергије за период 2023-2025. године и донијела Одлуку о избору снабдјевача за 2023, 2024. и 2025. годину. Након спроведеног јавног поступка, за Снабдијевача је изабрана „Електропривреда Црне Горе“ АД Никшић. У складу са одредбама Закона о енергетици прописана је обавеза избора Снабдјевача посљедњег избора и рањивих купаца који врши снабдијевање електричном енергијом домаћинства и мале купце који не припадају категорији домаћинства прикључених на дистрибутивне системе електричне енергије на 0,4 кВ, који без своје кривице остану без снабдјевача или уговора о снабдијевању, односно оне који изаберу снабдијевање преко снабдјевача посљедњег избора и рањивих купаца; као и рањиве купце који су здравствено и социјално угрожени. Снабдијевање рањивих купаца који су здравствено и социјално угрожени врши се уз субвенционирање мјесечних рачуна за утрошену електричну енергију, при чему је забрањена обустава снабдијевања за ову групу купаца, од почетка октобра до краја априла, без обзира на евентуалне неизмирене обавезе по основу утрошене електричне енергије- наводи се у саопштењу Владе.

Влада је усвојила Информацију о потреби рјешавања питања просторних капацитета Врховног државног тужилаштва, Специјалног државног тужилаштва, Вишег државног тужилаштва у Подгорици и Специјалног полицијског одјељења. У том контексту, усвојен је закључак којим се за ту намјену даје на коришћење стара зграда Владе, укупне квадратуре 2.954 м2 у државној својини. Унапређење просторних капацитета наведених државних тужилаштава би у значајној мјери допринијело ефикасној борби против организованогкриминала и корупције што представља приоритет Црне Горе у преговарачком процесу у поглављима 23 и 24- наводе у саопштењу.

Усвојен је Извјештај са састанка Мјешовите комисије о међународном друмском саобраћају између Владе Црне Горе и Савезног вијећа Швајцарске, одржаног 7. и 8. јула 2022. године у Цириху, Швајцарска и прихваћен текст Споразума о међународном друмском превозу путника и терета између Владе Црне Горе и Швајцарског Савезног вијећа. Предметни споразум дефинише начин и услове обављања међународног друмског превоза путника и терета са Швајцарском. Главна новина овог споразума је потпуна либерализација превоза терета између двије државе, односно обављање билатералног, транзитноги превоза за/из трећих земаља без дозвола, што представља значајну одлуку за црногорске превознике у приступу том тржишту превоза.

Влада је донијела Одлуку о именовању Савјета за ревизију планских докумената. Законом о планирању простора и изградњи објеката предвиђена је ревизија планског документа, као значајан, нови институт у процесу планирања простора, а чија је садржина и начин вршења прописан тим Законом.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest