Храповићев ресор није обезбиједио услове за откривање рака дојке: Потрошили новац, прегледали мали број жена

Државна ревизорска институција (ДРИ) утврдила је да нијесу обезбијеђени основни предуслови за спровођење Националног програма за рано откривање рака дојке у периоду од 2016. до 2020.године, за који је иначе потрошено 728.000 еура.

Констатовано је да Министарство здравља није образовало ни тим за организацију и контролу мамографског скрининга. У том периоду министар здравља био је Кенан Храповић.

У извјештају ДРИ наводи се да је у посматраном периоду скринингом обухваћено само 7.617, или 40 одсто жена у доби између 40 и 69 године, иако је планирано да то буде 70 процената. К

олегијум ДРИ је закључио да здравствени систем није обезбиједио основне предуслове за успјешно спровођење Националног програма за рано откривање рака дојке.

ДРИ је дала 10 препорука Министарству здравља и Институту за јавно здравље, међу којима су и да формирају нови национални програм за све градове, инсталира потребне мамографе, едукује кадар, обезбиједи регистре за рак и уведе контролу овог пројекта.

– Поставља се питање да ли је уопште требало почињати спровођење програма, иако је било јасно да расположивим ресурсима није могуће реализовати програм на начин да значајно допринесе побољшању здравља популације. У периоду од пет и по година (од доношења Националног програма за рано откривање рака дојке, па до почетка његовог спровођења) нијесу обезбијеђени потребна опрема и кадрови, није успостављен регистар скрининга, нијесу донијете потребне процедуре којима се јасно дефинишу обавезе и одговорности свих учесника у програму и није успостављен одговарајући систем прикупљања и управљања подацима. У току спровођења Националног програма за рано откривање рака дојке није обезбијеђено да 70 одсто популационе групе буде позвано у скрининг програм дојке. Тај проценат се креће на нивоу до 40 одсто, што је знатно испод границе планираног. Један од основних проблема у спровођењу Националног програма је да није обезбијеђен довољан број мотивисаних и едукованих изабраних љекара који учествују у скрининг програму. Констатовано је и да одређени број изабраних љекара одбија да учествује у програму. Министарство здравља није образовало координационо тијело за организацију, стручно праћење и контролу квалитета програма мамографског скрининга. Институт за јавно здравље Црне Горе није био у могућности да изврши еваулацију програма јер нијесу обезбијеђени потребни подаци – наводи се у закључку Колегијума.

Нема података о ултразвучним прегледима

ДРИ је утврдила да не постоји поуздана евиденција патохистолошких налаза за скрининг рака дојке, јер за урађене биопсије није коришћена електронска форма од стране радиолога КЦЦГ иако је била доступна у апликацији.

– Ултразвучни налази нијесу уношени у информациони систем. Специјалним ознакама биле су раздвојене скрининг и дијагностичке мамографије, али су након сервиса апарата поменуте ознаке изгубљене, што представља велики проблем при очитавању, евиденцији и праћењу резултата скрининга. Због свега претходно наведеног, запослени у ИЈЗ, установи задуженој за мониторинг, координацију и евалуацију скрининг програма, нијесу у могућности да презентују поуздане резултате и сачине комплетан извјештај о скрининг програму рака дојке – констатовала је ДРИ.

У извјештају пише да им је у разговору са овлашћеним особама у Институту за јавно здравље појашњено да се од првобитног концепта спровођења скрининга рака дојке на територији цијеле Црне Горе одустало након детаљне анализе стања техничке опреме, односно свих аналогних мамографских апарата инсталираних по здравственим установама.

Руководилац колегијума ДРИ Бранислав Радуловић казао је за „Дан“ да су кроз ревизију успјеха утврдили да здравствени систем Црне Горе није обезбиједио основне предуслове за успјешно спровођење Националног програма за рано откривање рака дојке.

– Све ово, али и читав низ других идентификованих проблема и недостатака, утицало је да врховна државна ревизија у свом извјештају, који садржи и десет издатих препорука Министарству здравља и Институту за јавно здравље, закључи да се Национални програм за рано откривање дојке у периоду јануар 2016–јануар 2020. година спроводио неуспјешно. Усљед ових чињеница, врховна државна ревизија је оцијенила да би требало креирати нови национални програм који би се спроводио на цијелој територији Црне Горе, пошто је постојећи реализован само на територији четири општине – рекао је Радуловић.

Дан

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest