Zbog „SKAJA“ protesti advokata u Podgorici

Foto: Jutjub printskrin

Grupa advokata, Advokatske komore Crne Gore, okupila se u znak protesta povodom odluka nadležnih sudova vezanih za optužnice i pritvore  koje se zasnivaju na “ SKY“ komunikaciji, prenosi Dan. Razlog okupljanja je i uzastopno odbijanje jemstva.

Oni su se okupilu ispred zgrade Višeg suda u Podgorici. Sa njima se nalazi i predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović.

On je kazao da odluke Ustavnog suda, na njihovu žal, nemaju značaj i težinu pred Višim sudom.

“Mi smo prosto zapanjeni jednom takvom činjenicom”, kazao je Begović novinarima.

Pomenuo je i institut jemstva, navodeći da je duži vremenski period crnogorska javnost upoznata sa činjenicom da se ne pamti da je neki od prijedloga za određivanje jemstva prihvaćen i pored činjenice da su ponuđeni značajni novčani iznosi.

„Obrazloženje za takvo nešto jeste činjenica da navodno ponuđena novčana vrijednost nije adekvatna težini krivičnog djela, sumnja se u porijeklo novca, uvijek je poželjno po stavu sudova da se položi gotov novac “, kazao je Begović.

Advokati u saopštenju za javnost ističu da je proteklo više od dvije godine od kada je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore počelo da koristi materijal koji je izuzet sa servera SKY ECC aplikacije kao ključni dokaz za svoje tvrdnje u pojedinim krivičnim predmetima, a u većini tih predmeta i kao jedini dokaz.

“Iako je taj materijal dostavljen kao operativni od strane Eeuropola, shodno Ugovoru o strateškoj saradnji između Crne Gore i Europola, gdje je u propratnom aktu, a shodno navedenom ugovoru, izirčito navedeno da se isti ne može koristiti u postupcima prema sudu ni u kojoj formi, Specijalno državno tužilaštvo je ipak postupilo suprotno i neke od prvih naredbi o sprovođenju istrage i predloga za određivanje pritvora u ovakvim predmetima upravo zasnivalo na ovom materijalu”, navode advokati.

To je, ističu, bio i razlog da tadašnji sudija za istragu Višeg suda u Podgorici u aprilu mjesecu 2021. godine odbije predlog za određivanje pritvora, ispravno nalazeći da se osnovana sumnja ne može zasnivati na tom materijalu operativnog karaktera.

“Iako je donio zakonitu i ipsravnu odluku, pretrpio je pravi medijski linč, i to od predstavnika izvršne vlasti, što je bio povod za reagovanje udruženja sudija koji su stali u zaštitu svog tadašnjeg kolege”, ističu advokati.

Međutim, dodaju, u okolnostima takvog medijskog i pritiska izvršne vlasti, krivično vijeće vijeće Višeg suda u Podgorici preinačilo je navedenu odluku sudije za istragu, ali ni ono ne sporeći da se radi o informacijama operativnog karaktera, navodeći da će u daljem toku postupka te informacije biti osnažene prikupljenim dokazima, a što se do dana današnjeg nije desilo.

“Nakon toga, a u nemogućnosti da osnaži ovaj materijal drugim dokazima, SDT se zamolbenim putem obratilo jednoj od članica istražnog tima koji je radio na probijanju servera odnosno prikupljanju podataka o komunikacijama sa SKY ECC aplikacije (Republici Francuskoj), tražeći odobrenje da se ovaj materijal koristi u sudskim postupcima pred crnogorskim sudovima. Takvo odobrenje, iako nema nikakav značaj sa aspekta nacionalnog zakonodavstva Crne Gore, je dato, nakon čega je tužilaštvo počelo da koristi tezu da ovaj materijal ima dokaznu snagu pred crnogorskim pravosudnim organima, jer je pribavljen putem međunarodne pravne pomoći”, saopštili su advokati.

Odbrana je, naglašavaju, odmah osporila ovu tezu tužilaštva, tražeći da se od nadležnih organa te strane države pribave podaci kako su, na osnovu čega, u odnosu na koja lica i krivična djela i za potrebe kojih postupaka preduzete radnje na izuzimanju komunikacija korisnika SKY ECC aplikacije, opravdano vjerujući da u preduzimanju tih radnji nijesu učetvovali crnogorski državni organi, već da se radi o radnjama koje su preduzete za potrebe postupaka članica istražnog tima Francuske, Belgije i Holandije, jer je to negdje proizilazilo i iz propratnih akata uz koje je prvobitno bio dostavljen taj materijal od Europola.

“Cijeneći da se radi o osnovanoj argumentaciji, KV Vijeće Višeg suda je vratilo na dopunu istrage prvu optužnicu SDTa (koja je bila isključivo zasnovanu na materijalu sa SKY ECC aplikacije) kako bi se provjerilo navedeno, a onda ispitala ispunjenost uslova iz člana 45 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći ukrivičnim stvarima Crne Gore, koji propisuje da će procesna radnja koju je preduzeo inostrani organ biti izjednačena sa odgovarajućom procesnom radnjom pred našim sudovima, ukoliko to nije u suprotnosti sa opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i načelima domaćeg pravnog sistema”, ističu advokati.

Mađutim, dodaju, nakon što su stigli podaci o tome, i uvidjelo se prvo da te radnje nijesu preduzete po zamolnici pravosudnih organa Crne Gore, drugo da Crna Gora nije bila dio tog istražnog tima, i ono što je najvažnije, da te radnje koje su preduzete ne propoznaje naše procesno zakonodavstvo, sud je maltene bez ikakvog obrazloženja potvrdio optužnicu i taj materijal za tu fazu krivičnog postupka, koristeći se jednom zaista navjerovatnom tezom, a to je da shodno načelu međusobnog povjerenja u međunarodnoj krivično pravnoj saradnji mi ne možemo sumnjati ni preispitivati zakonitost radnji koje je preduzela strana država.

“Od tada do danas, SDT je otvorilo veliki broj istraga i podnijelo veliki broj optužnica, ne trudeći se više mnogo ni da provjeri tačnost materijala sa SKY ECC apliakcije, a sudovi su počeli da prihvataju sve ono što tužilaštvo dostavi i navodi u tim predmetima, ne trudeći se više da daju bilo kakvo obrazloženje. Pri tom, predlozi za određivanje pritvora se mahom zasnivaju samo na SKY materijalu, koji čak ni sud a kamoli odbrana ne može da pregleda i izanalizira do podnošenja optužnice, koje predloge sud prihvata takoreći na slijepo i određuje pritvore, koji pritvori inače traju neprihavtljivo dugo”, saopštili su advokati.

Prema njihovim riječima, imajući u vidu činjenicu da se radi o predmetima u kojima je obavezna odbrana, dakle koji se ne mogu sprovesti bez učešća advokata, jer okrivljeni od momenta podizanja optužnice mora imati branioca zbog visine propisanih kazni, koga će mu postaviti sud ako ga on ili njegova porodica ne angažuju, osjećamo da svojim pojavljivanjem u ovakvim predmetima mi u stvari pomažemo tužilaštvu i sudu, a ne svojim klijentima, dajući legitimitet ovakvom postupanju tako poštovanje prava na fer i pravično suđenje podrazumijeva pravo na obrazloženu sudsku odluku odnosno obavezu sudova da se argumentovano osvrnu na navode odbrane, sud se više i ne trudi da obrazloži zašto ih ne prihvata, tako da mi ulazimo u predmete gdje unaprijed znamo da nije ni važno šta ćemo reći, jer su odluke već donijete.

“Šta više, u predmetima gdje se koristi materijal sa SKY ECC aplikacije, više se gotovo i ne gleda šta se navodi i predlaže od SDTa, pa se tako potvrduju optužnice sa pravnim konstrukcijama koje su neodržive i sa aspekta sudske prakse i zakona. Pri tom, ovaj materijal vrlo često bude dostupan odredenim medijima prije nego odbrana dođe do njega”, ističu advokati.

Osim toga, naglašavaju, SDT je počelo da procesuira krivična djela iz kriminalnog plana iste kriminalne organizacije i protiv istih lica kroz odvojene predmete, stavljajući im posebno u svakom predmetu na teret isto krivično djelo (iz člana 401a Kza) i za isti period, pa je tako preopteretilo Viši sud, što je čak priznao i predsjednik suda u posljednjim intervjuu koji je dao medijima.

“Dakle, sve ovo će uticati i na (ne) efikasnost postupaka, ali i na Budžet, a kada ovi predmeti dodu do glavnog pretresa odnosno provođenja ovog materijala u dokaznom postupku, pitanje je da li će se i jedno suđenje završiti u razumnom roku, a kršenje tog prava može uzrokovati samo dodatne troškove. Sve ovo su razlozi da na ovaj način reagujemo, u nadi da će nadležni pravosudni organi nešto uraditi u ovom pravcu”, poručuju advokati.

pogled.me

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest